(098) 323-73-88, (093) 528-99-03 | lang.studio@mail.ru - Языковые курсы в центре Харькова
 

 

 

 

Курс риторики та кульури мовлення розраховано на тих, хто хоче навчитися володіти словом та різноманітними формами ефективної переконуючої комунікації за нестандартних ситуацій життєвого та професійного спілкування; володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія); логічно, правильно, точно, етично й емоційно виражати думки в словах; навчитися основним засобам впливу на аудиторію.